آموزش (کلاس ها و دوره های آموزشی)

معرفی بازارها ،ابزار و فرآیندهای معاملاتی بورس کالا ( دارای 3 امتیاز تمدید )

استاد: دکتر مهدی حاجی غلام سریزدی

ثبت نام به پایان رسیده است

هزینه: 1000000 ریال

 • تعداد جلسات: 1
 • تعداد ساعات: 5
 • ساعت:
 • حد نصاب: 15 الی 35
 • تاریخ شروع: ۹۸ پنجشنبه ۱۲ دی
 • تاریخ خاتمه: ۹۸ پنجشنبه ۱۲ دی
 • روزهای برگزاری: پنجشنبه 12 دی ماه

مشاهده سرفصل ها

تحلیل بنیادی سطح 2 ( 10 امتیاز تمدید)

استاد: دکترمحمود پاکباز

ثبت نام به پایان رسیده است

هزینه: 7500000 ریال

 • تعداد جلسات: 1
 • تعداد ساعات: 1
 • ساعت:
 • حد نصاب: 15 الی 35
 • تاریخ شروع: ۹۸ چهارشنبه ۲۰ آذر
 • تاریخ خاتمه: ۹۸ چهارشنبه ۲۰ آذر
 • روزهای برگزاری:

مشاهده سرفصل ها

تحلیل تکنیکال سطح2 ( 5 امتیاز تمدید)

استاد: دکترمحمود پاکباز

هزینه: 5500000 ریال

 • تعداد جلسات: 8
 • تعداد ساعات: 16
 • ساعت: 15 الی 17
 • حد نصاب: 15 الی 20
 • تاریخ شروع: ۹۸ سه شنبه ۱۵ بهمن
 • تاریخ خاتمه: ۹۹ سه شنبه ۲۶ فروردین
 • روزهای برگزاری: سه شنبه هر هفته شماره تلفن جهت هماهنگی : 35281858-035

مشاهده سرفصل ها ثبت نام

تحلیل بنیادی سطح 1

استاد: دکتر غلامرضا عسکرزاده

هزینه: 4000000 ریال

 • تعداد جلسات: 8
 • تعداد ساعات: 2
 • ساعت: 16 الی 18 شماره تلفن جهت هماهنگی : 35281858-035
 • حد نصاب: 15 الی 20
 • تاریخ شروع: ۹۸ شنبه ۱۹ بهمن
 • تاریخ خاتمه: ۹۹ شنبه ۱۶ فروردین
 • روزهای برگزاری: شنبه هر هفته تلفن جهت هماهنگی : 35281858 -035

مشاهده سرفصل ها ثبت نام

تحلیل تکنیکال سطح 1

استاد: دکتر محمود پاکباز

هزینه: 4000000 ریال

 • تعداد جلسات: 8
 • تعداد ساعات: 2
 • ساعت: 15 الی 17
 • حد نصاب: 15 الی 20
 • تاریخ شروع: ۹۸ چهارشنبه ۱۶ بهمن
 • تاریخ خاتمه: ۹۹ سه شنبه ۲۶ فروردین
 • روزهای برگزاری: چهار شنبه هر هفته شماره تلفن جهت هماهنگی :35281858-035

مشاهده سرفصل ها ثبت نام

تجزیه و تحلیل صورت های مالی

استاد: دکتر مهدی ناظمی

ثبت نام به پایان رسیده است

هزینه: 3000000 ریال

 • تعداد جلسات: 1
 • تعداد ساعات: 1
 • ساعت:
 • حد نصاب: 15 الی 35
 • تاریخ شروع: ۹۸ چهارشنبه ۲۰ آذر
 • تاریخ خاتمه: ۹۸ یکشنبه ۱ دی
 • روزهای برگزاری:

مشاهده سرفصل ها

آشنایی با بورس و مفاهیم سرمایه گذاری به صورت آنلاین (3امتیاز تمدید)

استاد: سرکار خانم اسلامی

ثبت نام به پایان رسیده است

هزینه: 250000 ریال

 • تعداد جلسات: 1
 • تعداد ساعات: 1
 • ساعت:
 • حد نصاب: 15 الی 35
 • تاریخ شروع: ۹۸ چهارشنبه ۲۰ آذر
 • تاریخ خاتمه: ۹۸ پنجشنبه ۱ اسفند
 • روزهای برگزاری:

مشاهده سرفصل ها