تحلیل تکنیکال ( غیرحضوری)

استاد: جناب آقای سعید شبیری

ثبت نام به پایان رسیده است

هزینه: 4000000 ریال

 • تعداد جلسات: 8
 • تعداد ساعات: 16
 • ساعت: 17:30 الی 19:30
 • حد نصاب: 15 الی 35
 • تاریخ شروع: دوشنبه ۱ شهریور ۰
 • تاریخ خاتمه: چهارشنبه ۲۴ شهریور ۰
 • روزهای برگزاری: دوشنبه چهارشنبه

مشاهده سرفصل ها

تابلو خوانی و آموزش سایت TSE(غیرحضوری)

استاد: جناب آقای سعید شبیری

ثبت نام به پایان رسیده است

هزینه: 0 ریال

 • تعداد جلسات: 1
 • تعداد ساعات: 3
 • ساعت: 16:30 الی 19:30
 • حد نصاب: 15 الی 35
 • تاریخ شروع: سه شنبه ۱۲ مرداد ۰
 • تاریخ خاتمه: سه شنبه ۱۲ مرداد ۰
 • روزهای برگزاری: سه شنبه

مشاهده سرفصل ها

روشهای تأمین مالی در بازار سرمایه و آشنایی با قراردادهای futures & Options

استاد: فهیمه اسلامی کلانتری

ثبت نام به پایان رسیده است

هزینه: 2500000 ریال

 • تعداد جلسات: 5
 • تعداد ساعات: 10
 • ساعت: 18:30 الی 20:30
 • حد نصاب: 15 الی 80
 • تاریخ شروع: دوشنبه ۴ مرداد ۰
 • تاریخ خاتمه: دوشنبه ۱۸ مرداد ۰
 • روزهای برگزاری: دوشنبه و چهارشنبه

مشاهده سرفصل ها

دوره 17 امتیازی تمدید گواهینامه های حرفه ای

استاد: مدرسین دوره های آموزشی

ثبت نام به پایان رسیده است

هزینه: 10000000 ریال

 • تعداد جلسات: 12
 • تعداد ساعات: 30
 • ساعت: اطلاعات کامل در قسمت سرفصل ها
 • حد نصاب: 15 الی 70
 • تاریخ شروع: دوشنبه ۲۴ خرداد ۰
 • تاریخ خاتمه: یکشنبه ۶ تیر ۰
 • روزهای برگزاری: اطلاعات کامل در قسمت سرفصل ها

مشاهده سرفصل ها

ساز و کار عملیاتی معاملات در بورس انرژی(غیرحضوری)

استاد: جناب آقای کریم سلیمی

ثبت نام به پایان رسیده است

هزینه: 2000000 ریال

 • تعداد جلسات: 2
 • تعداد ساعات: 5
 • ساعت: 18 الی 20:30
 • حد نصاب: 15 الی 45
 • تاریخ شروع: شنبه ۵ تیر ۰
 • تاریخ خاتمه: یکشنبه ۶ تیر ۰
 • روزهای برگزاری: شنبه 5 تیر و یکشنبه 6 تیر

مشاهده سرفصل ها

بازارها، ابزار و فرایندهای معاملاتی بورس کالای ایران(غیرحضوری)

استاد: جناب آقای مهدی حاجی غلام سریزدی

ثبت نام به پایان رسیده است

هزینه: 2000000 ریال

 • تعداد جلسات: 2
 • تعداد ساعات: 5
 • ساعت: 18 الی 20:30
 • حد نصاب: 15 الی 45
 • تاریخ شروع: شنبه ۲۹ خرداد ۰
 • تاریخ خاتمه: یکشنبه ۳۰ خرداد ۰
 • روزهای برگزاری: شنبه 29 خرداد و یکشنبه 30 خرداد

مشاهده سرفصل ها

مفاهیم بورس و سرمایه گذاری در بازار سرمایه(غیرحضوری)

استاد: سرکارخانم فهیمه اسلامی

ثبت نام به پایان رسیده است

هزینه: 2000000 ریال

 • تعداد جلسات: 2
 • تعداد ساعات: 8
 • ساعت: 16:30 الی 20:30
 • حد نصاب: 15 الی 70
 • تاریخ شروع: سه شنبه ۲۵ خرداد ۰
 • تاریخ خاتمه: چهارشنبه ۲۶ خرداد ۰
 • روزهای برگزاری: دوشنبه 25 خرداد و سه شنبه 26 خرداد

مشاهده سرفصل ها

فهم و تجزیه و تحلیل صورت های مالی (غیرحضوری)

استاد: دکتر مهدی ناظمی

ثبت نام به پایان رسیده است

هزینه: 6000000 ریال

 • تعداد جلسات: 6
 • تعداد ساعات: 12
 • ساعت: 18 الی 20
 • حد نصاب: 15 الی 70
 • تاریخ شروع: دوشنبه ۲۴ خرداد ۰
 • تاریخ خاتمه: سه شنبه ۸ تیر ۰
 • روزهای برگزاری: دوشنبه 24 خرداد- دوشنبه 31 خرداد - سه شنبه 1 تیر - چهارشنبه 2 تیر - دوشنبه 7تیر - سه شنبه 8تیر

مشاهده سرفصل ها

تابلو خوانی و آموزش سایت TSE(غیرحضوری)

استاد: جناب آقای سعید شبیری

ثبت نام به پایان رسیده است

هزینه: 0 ریال

 • تعداد جلسات: 1
 • تعداد ساعات: 3
 • ساعت: 19:30 الی 22:30
 • حد نصاب: 15 الی 70
 • تاریخ شروع: چهارشنبه ۱۲ خرداد ۰
 • تاریخ خاتمه: چهارشنبه ۱۲ خرداد ۰
 • روزهای برگزاری:

مشاهده سرفصل ها

تابلو خوانی و آموزش سایت TSE(غیرحضوری)

استاد: جناب آقای سعید شبیری

ثبت نام به پایان رسیده است

هزینه: 0 ریال

 • تعداد جلسات: 1
 • تعداد ساعات: 3
 • ساعت: 16:00 الی 19:00
 • حد نصاب: 15 الی 70
 • تاریخ شروع: دوشنبه ۲۰ اردیبهشت ۰
 • تاریخ خاتمه: دوشنبه ۲۰ اردیبهشت ۰
 • روزهای برگزاری: دوشنبه

مشاهده سرفصل ها

تحلیل تکنیکال و آشنایی با رمز ارزها - crypto ( غیرحضوری)

استاد: جناب آقای سعید شبیری

ثبت نام به پایان رسیده است

هزینه: 4500000 ریال

 • تعداد جلسات: 8
 • تعداد ساعات: 2
 • ساعت: 17:00:00 الی 19:00:00
 • حد نصاب: 15 الی 40
 • تاریخ شروع: دوشنبه ۲۷ اردیبهشت ۰
 • تاریخ خاتمه: چهارشنبه ۱۹ خرداد ۰
 • روزهای برگزاری: دو شنبه و چهارشنبه هرهفته

مشاهده سرفصل ها

تابلو خوانی و آموزش سایت TSE(غیرحضوری)

استاد: جناب آقای سعید شبیری

ثبت نام به پایان رسیده است

هزینه: 0 ریال

 • تعداد جلسات: 1
 • تعداد ساعات: 3
 • ساعت: 16:00 الی 19:00
 • حد نصاب: 15 الی 70
 • تاریخ شروع: سه شنبه ۲۸ اردیبهشت ۰
 • تاریخ خاتمه: سه شنبه ۲۸ اردیبهشت ۰
 • روزهای برگزاری: سه شنبه

مشاهده سرفصل ها

تحلیل تکنیکال و آشنایی با رمز ارزها - crypto ( غیرحضوری)

استاد: جناب آقای سعید شبیری

ثبت نام به پایان رسیده است

هزینه: 4500000 ریال

 • تعداد جلسات: 8
 • تعداد ساعات: 2
 • ساعت: 17:00:00 الی 19:00:00
 • حد نصاب: 15 الی 40
 • تاریخ شروع: دوشنبه ۶ اردیبهشت ۰
 • تاریخ خاتمه: چهارشنبه ۲۹ اردیبهشت ۰
 • روزهای برگزاری: دو شنبه و چهارشنبه هرهفته

مشاهده سرفصل ها

تابلو خوانی و آموزش سایت TSE(غیرحضوری)

استاد: آقای سعید شبیری

ثبت نام به پایان رسیده است

هزینه: 0 ریال

 • تعداد جلسات: 1
 • تعداد ساعات: 3
 • ساعت: 16:00 الی 19:00
 • حد نصاب: 15 الی 70
 • تاریخ شروع: چهارشنبه ۱ اردیبهشت ۰
 • تاریخ خاتمه: چهارشنبه ۱ اردیبهشت ۰
 • روزهای برگزاری: چهارشنبه

مشاهده سرفصل ها

آموزش سایت TSE و کار با سامانه های معاملاتی (غیرحضوری)

استاد: آقای سعید شبیری

ثبت نام به پایان رسیده است

هزینه: 0 ریال

 • تعداد جلسات: 1
 • تعداد ساعات: 3
 • ساعت: 16:00 الی 19:00
 • حد نصاب: 15 الی 70
 • تاریخ شروع: سه شنبه ۵ اسفند ۹۹
 • تاریخ خاتمه: سه شنبه ۵ اسفند ۹۹
 • روزهای برگزاری: سه شنبه

مشاهده سرفصل ها

آموزش سایت TSE و کار با سامانه های معاملاتی (غیرحضوری)

استاد: آقای سعید شبیری

ثبت نام به پایان رسیده است

هزینه: 0 ریال

 • تعداد جلسات: 1
 • تعداد ساعات: 3
 • ساعت: 16 الی 19
 • حد نصاب: 15 الی 60
 • تاریخ شروع: سه شنبه ۲۱ بهمن ۹۹
 • تاریخ خاتمه: سه شنبه ۲۱ بهمن ۹۹
 • روزهای برگزاری: سه شنبه

مشاهده سرفصل ها

دوره کاربردی تابلوخوانی و فیلتر نویسی (بصورت غیرحضوری)

استاد: آقای حسین محمدی

ثبت نام به پایان رسیده است

هزینه: 990000 ریال

 • تعداد جلسات: 2
 • تعداد ساعات: 4
 • ساعت: 15:30 الی 17:30
 • حد نصاب: 15 الی 50
 • تاریخ شروع: دوشنبه ۸ دی ۹۹
 • تاریخ خاتمه: سه شنبه ۹ دی ۹۹
 • روزهای برگزاری: دوشنبه و سه شنبه

مشاهده سرفصل ها

آموزش سایت TSE و کار با سامانه های معاملاتی (غیرحضوری)

استاد: آقای سعید شبیری

ثبت نام به پایان رسیده است

هزینه: 0 ریال

 • تعداد جلسات: 1
 • تعداد ساعات: 3
 • ساعت: 16 الی 19
 • حد نصاب: 15 الی 35
 • تاریخ شروع: سه شنبه ۲ دی ۹۹
 • تاریخ خاتمه: سه شنبه ۲ دی ۹۹
 • روزهای برگزاری: سه شنبه

مشاهده سرفصل ها

مبانی و مفاهیم سرمایه گذاری در بورس

استاد: آقای سعید شبیری

ثبت نام به پایان رسیده است

هزینه: 0 ریال

 • تعداد جلسات: 1
 • تعداد ساعات: 3
 • ساعت: 15:00 الی 18:00
 • حد نصاب: 60 الی 1
 • تاریخ شروع: سه شنبه ۴ آذر ۹۹
 • تاریخ خاتمه: سه شنبه ۴ آذر ۹۹
 • روزهای برگزاری: سه شنبه

مشاهده سرفصل ها

آموزش سایت TSE (غیر حضوری)

استاد: آقای سعید شبیری

ثبت نام به پایان رسیده است

هزینه: 0 ریال

 • تعداد جلسات: 1
 • تعداد ساعات: 3
 • ساعت: 15:00 الی 18:00
 • حد نصاب: 60 الی 1
 • تاریخ شروع: چهارشنبه ۵ آذر ۹۹
 • تاریخ خاتمه: چهارشنبه ۵ آذر ۹۹
 • روزهای برگزاری: چهارشنبه

مشاهده سرفصل ها

دوره آموزشی تابلوخوانی ، کدال خوانی و آشنایی با صورت های مالی (دوره آنلاین )

استاد: آقای مهندس رضا روحی

ثبت نام به پایان رسیده است

هزینه: 0 ریال

 • تعداد جلسات: 6
 • تعداد ساعات: 9
 • ساعت: 21 الی 22:30
 • حد نصاب: 60 الی 1
 • تاریخ شروع: یکشنبه ۲ آذر ۹۹
 • تاریخ خاتمه: پنجشنبه ۱۳ آذر ۹۹
 • روزهای برگزاری: یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه

مشاهده سرفصل ها

دوره کاربردی تابلوخوانی و فیلتر نویسی (بصورت غیرحضوری)

استاد: آقای حسین محمدی

ثبت نام به پایان رسیده است

هزینه: 0 ریال

 • تعداد جلسات: 2
 • تعداد ساعات: 4
 • ساعت: 15:30 الی 17:30
 • حد نصاب: 15 الی 30
 • تاریخ شروع: یکشنبه ۱۸ آبان ۹۹
 • تاریخ خاتمه: سه شنبه ۲۰ آبان ۹۹
 • روزهای برگزاری: یکشنبه و سه شنبه

مشاهده سرفصل ها

آموزش سایت TSE و کار با سامانه های معاملاتی (غیرحضوری)

استاد: آقای سعید شبیری

ثبت نام به پایان رسیده است

هزینه: 250000 ریال

 • تعداد جلسات: 1
 • تعداد ساعات: 3
 • ساعت: 17:30 الی 20:30
 • حد نصاب: 15 الی 35
 • تاریخ شروع: سه شنبه ۳۱ تیر ۹۹
 • تاریخ خاتمه: سه شنبه ۳۱ تیر ۹۹
 • روزهای برگزاری: سه شنبه 31 تیر 1399

مشاهده سرفصل ها

آموزش سایت TSE و کار با سامانه های معاملاتی (غیرحضوری)

استاد: آقای سعید شبیری

ثبت نام به پایان رسیده است

هزینه: 250000 ریال

 • تعداد جلسات: 1
 • تعداد ساعات: 2
 • ساعت: ساعت: 11 الی 13:30
 • حد نصاب: 15 الی 35
 • تاریخ شروع: چهارشنبه ۱۱ تیر ۹۹
 • تاریخ خاتمه: چهارشنبه ۱۱ تیر ۹۹
 • روزهای برگزاری: چهارشنبه 11 تیر 1399

مشاهده سرفصل ها

آموزش سایت TSE و کار با سامانه های معاملاتی

استاد: آقای سعید شبیری

ثبت نام به پایان رسیده است

هزینه: 250000 ریال

 • تعداد جلسات: 1
 • تعداد ساعات: 2
 • ساعت: 11 الی 13:30
 • حد نصاب: 15 الی 35
 • تاریخ شروع: چهارشنبه ۲۱ خرداد ۹۹
 • تاریخ خاتمه: چهارشنبه ۲۱ خرداد ۹۹
 • روزهای برگزاری: چهارشنبه 21 خرداد 1399

مشاهده سرفصل ها

ساز و کار ورود به بازار سرمایه (غیرحضوری)

استاد: سرکار خانم اسلامی

ثبت نام به پایان رسیده است

هزینه: 600000 ریال

 • تعداد جلسات: 3
 • تعداد ساعات: 6
 • ساعت: 11 الی 13
 • حد نصاب: 15 الی 50
 • تاریخ شروع: یکشنبه ۱۱ خرداد ۹۹
 • تاریخ خاتمه: سه شنبه ۱۳ خرداد ۹۹
 • روزهای برگزاری: یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه 11 الی 13 خرداد 1399

مشاهده سرفصل ها

کار با سامانه معاملات آفلاین و آنلاین (غیر حضوری)

استاد: سرکار خانم اسلامی

ثبت نام به پایان رسیده است

هزینه: 0 ریال

 • تعداد جلسات: 1
 • تعداد ساعات: 1
 • ساعت: 10 الی 11
 • حد نصاب: 15 الی 35
 • تاریخ شروع: دوشنبه ۲۹ اردیبهشت ۹۹
 • تاریخ خاتمه: دوشنبه ۲۹ اردیبهشت ۹۹
 • روزهای برگزاری:

مشاهده سرفصل ها

آموزش سایت TSE (غیر حضوری)

استاد: سرکار خانم اسلامی

ثبت نام به پایان رسیده است

هزینه: 0 ریال

 • تعداد جلسات: 1
 • تعداد ساعات: 2
 • ساعت: 10 الی 12:30
 • حد نصاب: 15 الی 35
 • تاریخ شروع: یکشنبه ۲۸ اردیبهشت ۹۹
 • تاریخ خاتمه: یکشنبه ۲۸ اردیبهشت ۹۹
 • روزهای برگزاری:

مشاهده سرفصل ها

آشنایی با بورس و مفاهیم سرمایه گذاری (غیرحضوری)

استاد: سرکار خانم اسلامی

ثبت نام به پایان رسیده است

هزینه: 0 ریال

 • تعداد جلسات: 1
 • تعداد ساعات: 2
 • ساعت: 10 الی 12:30
 • حد نصاب: 15 الی 35
 • تاریخ شروع: چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت ۹۹
 • تاریخ خاتمه: چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت ۹۹
 • روزهای برگزاری:

مشاهده سرفصل ها

دوره آموزشی تحلیل تکنیکال سطح 1(غیرحضوری)

استاد: دکتر مهدی دهقان

ثبت نام به پایان رسیده است

هزینه: 2500000 ریال

 • تعداد جلسات: 10
 • تعداد ساعات: 2
 • ساعت: 17 الی 19
 • حد نصاب: 15 الی 35
 • تاریخ شروع: یکشنبه ۱۴ اردیبهشت ۹۹
 • تاریخ خاتمه: یکشنبه ۱۵ تیر ۹۹
 • روزهای برگزاری:

مشاهده سرفصل ها

کار با سامانه معاملات آفلاین و آنلاین(غیر حضوری)

استاد: سرکار خانم اسلامی

ثبت نام به پایان رسیده است

هزینه: 0 ریال

 • تعداد جلسات: 1
 • تعداد ساعات: 1
 • ساعت: 14:30 الی 15:30
 • حد نصاب: 15 الی 35
 • تاریخ شروع: چهارشنبه ۱۷ اردیبهشت ۹۹
 • تاریخ خاتمه: چهارشنبه ۱۷ اردیبهشت ۹۹
 • روزهای برگزاری:

مشاهده سرفصل ها

آموزش سایت tse(غیر حضوری)

استاد: سرکار خانم اسلامی

ثبت نام به پایان رسیده است

هزینه: 0 ریال

 • تعداد جلسات: 1
 • تعداد ساعات: 3
 • ساعت: 13:30 تا 16
 • حد نصاب: 15 الی 35
 • تاریخ شروع: سه شنبه ۱۶ اردیبهشت ۹۹
 • تاریخ خاتمه: سه شنبه ۱۶ اردیبهشت ۹۹
 • روزهای برگزاری:

مشاهده سرفصل ها

آشنایی با بورس و مفاهیم سرمایه گذاری (غیرحضوری)

استاد: سرکار خانم اسلامی

ثبت نام به پایان رسیده است

هزینه: 0 ریال

 • تعداد جلسات: 1
 • تعداد ساعات: 2
 • ساعت: 10 الی 12:30
 • حد نصاب: 15 الی 35
 • تاریخ شروع: چهارشنبه ۱۰ اردیبهشت ۹۹
 • تاریخ خاتمه: چهارشنبه ۱۰ اردیبهشت ۹۹
 • روزهای برگزاری:

مشاهده سرفصل ها

کار با سامانه معاملات آفلاین و آنلاین(غیر حضوری)

استاد: سرکار خانم اسلامی

ثبت نام به پایان رسیده است

هزینه: 0 ریال

 • تعداد جلسات: 1
 • تعداد ساعات: 1
 • ساعت: 10 الی 11
 • حد نصاب: 15 الی 35
 • تاریخ شروع: چهارشنبه ۱۰ اردیبهشت ۹۹
 • تاریخ خاتمه: چهارشنبه ۱۰ اردیبهشت ۹۹
 • روزهای برگزاری:

مشاهده سرفصل ها

آموزش سایت tse(غیر حضوری)

استاد: سرکار خانم اسلامی

ثبت نام به پایان رسیده است

هزینه: 0 ریال

 • تعداد جلسات: 1
 • تعداد ساعات: 1
 • ساعت: 10 الی 12 و 30 دقیقه
 • حد نصاب: 15 الی 35
 • تاریخ شروع: سه شنبه ۹ اردیبهشت ۹۹
 • تاریخ خاتمه: سه شنبه ۹ اردیبهشت ۹۹
 • روزهای برگزاری:

مشاهده سرفصل ها

آشنایی با بورس و مفاهیم سرمایه گذاری (غیرحضوری)

استاد: سرکار خانم اسلامی

ثبت نام به پایان رسیده است

هزینه: 0 ریال

 • تعداد جلسات: 1
 • تعداد ساعات: 2
 • ساعت: 10 تا 12:00
 • حد نصاب: 15 الی 35
 • تاریخ شروع: دوشنبه ۸ اردیبهشت ۹۹
 • تاریخ خاتمه: دوشنبه ۸ اردیبهشت ۹۹
 • روزهای برگزاری:

مشاهده سرفصل ها

آشنایی با بورس و مفاهیم سرمایه گذاری به صورت آنلاین (3امتیاز تمدید)

استاد: سرکار خانم اسلامی

ثبت نام به پایان رسیده است

هزینه: 250000 ریال

 • تعداد جلسات: 1
 • تعداد ساعات: 1
 • ساعت:
 • حد نصاب: 15 الی 35
 • تاریخ شروع: چهارشنبه ۲۰ آذر ۹۸
 • تاریخ خاتمه: پنجشنبه ۱ اسفند ۹۸
 • روزهای برگزاری:

مشاهده سرفصل ها