آموزش سایت TSE و کار با سامانه های معاملاتی (غیرحضوری)

استاد: آقای سعید شبیری

ثبت نام به پایان رسیده است

هزینه: 0 ریال

 • تعداد جلسات: 1
 • تعداد ساعات: 3
 • ساعت: 15:30الی 18:30
 • حد نصاب: 15 الی 30
 • تاریخ شروع: چهارشنبه ۱۴ آبان ۹۹
 • تاریخ خاتمه: چهارشنبه ۱۴ آبان ۹۹
 • روزهای برگزاری: چهارشنبه

مشاهده سرفصل ها

دوره آموزشی تابلوخوانی ، کدال خوانی و آشنایی با صورت های مالی (حضوری )

استاد: دکتر مهدی دهقان

ثبت نام به پایان رسیده است

هزینه: 3200000 ریال

 • تعداد جلسات: 6
 • تعداد ساعات: 12
 • ساعت: 16:30 الی 18:30
 • حد نصاب: 15 الی 25
 • تاریخ شروع: دوشنبه ۲۸ مهر ۹۹
 • تاریخ خاتمه: دوشنبه ۳ آذر ۹۹
 • روزهای برگزاری: دوشنبه

مشاهده سرفصل ها

آموزش سایت TSE و کار با سامانه های معاملاتی (غیرحضوری)

استاد: آقای سعید شبیری

ثبت نام به پایان رسیده است

هزینه: 400000 ریال

 • تعداد جلسات: 1
 • تعداد ساعات: 4
 • ساعت: 15:30 الی 19:30
 • حد نصاب: 15 الی 25
 • تاریخ شروع: سه شنبه ۶ آبان ۹۹
 • تاریخ خاتمه: سه شنبه ۶ آبان ۹۹
 • روزهای برگزاری: سه شنبه

مشاهده سرفصل ها

دوره کاربردی تابلوخوانی و فیلتر نویسی (حضوری)

استاد: آقای حسین محمدی

ثبت نام به پایان رسیده است

هزینه: 1000000 ریال

 • تعداد جلسات: 2
 • تعداد ساعات: 5
 • ساعت: 15:30 الی 18
 • حد نصاب: 15 الی 25
 • تاریخ شروع: یکشنبه ۲۷ مهر ۹۹
 • تاریخ خاتمه: سه شنبه ۲۹ مهر ۹۹
 • روزهای برگزاری: یکشنبه و سه شنبه

مشاهده سرفصل ها

دوره کاربردی تابلوخوانی و فیلتر نویسی (حضوری)

استاد: آقای حسین محمدی

ثبت نام به پایان رسیده است

هزینه: 1000000 ریال

 • تعداد جلسات: 2
 • تعداد ساعات: 5
 • ساعت: 15:30 الی 18
 • حد نصاب: 15 الی 25
 • تاریخ شروع: یکشنبه ۲۰ مهر ۹۹
 • تاریخ خاتمه: سه شنبه ۲۲ مهر ۹۹
 • روزهای برگزاری: یکشنبه و سه شنبه

مشاهده سرفصل ها

آموزش سایت TSE و کار با سامانه های معاملاتی ( حضوری)

استاد: آقای سعید شبیری

ثبت نام به پایان رسیده است

هزینه: 400000 ریال

 • تعداد جلسات: 1
 • تعداد ساعات: 4
 • ساعت: ساعت 16 الی 20
 • حد نصاب: 15 الی 20
 • تاریخ شروع: سه شنبه ۱۵ مهر ۹۹
 • تاریخ خاتمه: سه شنبه ۱۵ مهر ۹۹
 • روزهای برگزاری: سه شنبه 15 مهر1399

مشاهده سرفصل ها

آموزش سایت TSE و کار با سامانه های معاملاتی ( حضوری)

استاد: آقای سعید شبیری

ثبت نام به پایان رسیده است

هزینه: 400000 ریال

 • تعداد جلسات: 1
 • تعداد ساعات: 4
 • ساعت: ساعت 16 الی 20
 • حد نصاب: 15 الی 20
 • تاریخ شروع: سه شنبه ۱۸ شهریور ۹۹
 • تاریخ خاتمه: سه شنبه ۱۸ شهریور ۹۹
 • روزهای برگزاری: سه شنبه 18 شهریور 1399

مشاهده سرفصل ها

ساز و کار ورود به بازار سرمایه و کار با سامانه های معاملاتی (حضوری)

استاد: آقای سعید شبیری

ثبت نام به پایان رسیده است

هزینه: 400000 ریال

 • تعداد جلسات: 1
 • تعداد ساعات: 4
 • ساعت: 15:30 الی 19:30
 • حد نصاب: 15 الی 20
 • تاریخ شروع: سه شنبه ۴ شهریور ۹۹
 • تاریخ خاتمه: سه شنبه ۴ شهریور ۹۹
 • روزهای برگزاری: سه شنبه 4 شهریور 1399

مشاهده سرفصل ها

ساز و کار ورود به بازار سرمایه و کار با سامانه های معاملاتی (حضوری)

استاد: سرکار خانم اسلامی

ثبت نام به پایان رسیده است

هزینه: 400000 ریال

 • تعداد جلسات: 1
 • تعداد ساعات: 4
 • ساعت: 15:30 الی 19:30
 • حد نصاب: 15 الی 50
 • تاریخ شروع: سه شنبه ۱۴ مرداد ۹۹
 • تاریخ خاتمه: سه شنبه ۱۴ مرداد ۹۹
 • روزهای برگزاری: سه شنبه 14 تیر 1399

مشاهده سرفصل ها

ساز و کار ورود به بازار سرمایه و کار با سامانه های معاملاتی (حضوری)

استاد: سرکار خانم اسلامی

ثبت نام به پایان رسیده است

هزینه: 400000 ریال

 • تعداد جلسات: 1
 • تعداد ساعات: 4
 • ساعت: 15:30 الی 19:30
 • حد نصاب: 15 الی 35
 • تاریخ شروع: سه شنبه ۷ مرداد ۹۹
 • تاریخ خاتمه: سه شنبه ۷ مرداد ۹۹
 • روزهای برگزاری: سه شنبه 7 مرداد 1399

مشاهده سرفصل ها

دوره آموزشی پرایس اکشن - با 30 % تخفیف

استاد: دکتر مهدی دهقان

ثبت نام به پایان رسیده است

هزینه: 4900000 ریال

 • تعداد جلسات: 10
 • تعداد ساعات: 20
 • ساعت: دوشنبه ها ساعت 18:30 الی 20:30
 • حد نصاب: 15 الی 20
 • تاریخ شروع: دوشنبه ۳۰ تیر ۹۹
 • تاریخ خاتمه: دوشنبه ۳۱ شهریور ۹۹
 • روزهای برگزاری: دوشنبه 30 تیر الی دوشنبه 31 شهریور

مشاهده سرفصل ها

دوره آموزشی امواج الیوت - با 30 % تخفیف

استاد: دکتر مهدی دهقان

ثبت نام به پایان رسیده است

هزینه: 7000000 ریال

 • تعداد جلسات: 10
 • تعداد ساعات: 20
 • ساعت: یکشنبه ها ساعت 16 الی 18
 • حد نصاب: 15 الی 20
 • تاریخ شروع: یکشنبه ۲۹ تیر ۹۹
 • تاریخ خاتمه: یکشنبه ۶ مهر ۹۹
 • روزهای برگزاری: یکشنبه 29 تیر الی یکشنبه 6 مهر 1399

مشاهده سرفصل ها

دوره آموزشی تحلیل تکنیکال سطح 2 - با 30 % تخفیف

استاد: دکتر مهدی دهقان

ثبت نام به پایان رسیده است

هزینه: 4200000 ریال

 • تعداد جلسات: 10
 • تعداد ساعات: 20
 • ساعت: دوشنبه ها ساعت 16 الی 18
 • حد نصاب: 15 الی 20
 • تاریخ شروع: دوشنبه ۲۳ تیر ۹۹
 • تاریخ خاتمه: دوشنبه ۳۱ شهریور ۹۹
 • روزهای برگزاری: دوشنبه 30 تیر الی دوشنبه 31 شهریور

مشاهده سرفصل ها

دوره آموزشی تحلیل تکنیکال سطح 1 - با 30 % تخفیف

استاد: دکتر مهدی دهقان

ثبت نام به پایان رسیده است

هزینه: 3500000 ریال

 • تعداد جلسات: 10
 • تعداد ساعات: 20
 • ساعت: یکشنبه ها ساعت 18:30 الی 20:30
 • حد نصاب: 15 الی 20
 • تاریخ شروع: یکشنبه ۲۲ تیر ۹۹
 • تاریخ خاتمه: یکشنبه ۶ مهر ۹۹
 • روزهای برگزاری: یکشنبه 29 تیر الی یکشنبه 6 مهر 1399

مشاهده سرفصل ها

ساز و کار ورود به بازار سرمایه و کار با سامانه های معاملاتی

استاد: سرکار خانم اسلامی

ثبت نام به پایان رسیده است

هزینه: 600000 ریال

 • تعداد جلسات: 2
 • تعداد ساعات: 6
 • ساعت: ساعت: 17 الی 20
 • حد نصاب: 15 الی 20
 • تاریخ شروع: سه شنبه ۱۷ تیر ۹۹
 • تاریخ خاتمه: چهارشنبه ۱۸ تیر ۹۹
 • روزهای برگزاری: سه شنبه 17 و چهارشنبه 18تیر 1399

مشاهده سرفصل ها

ساز و کار ورود به بازار سرمایه و کار با سامانه های معاملاتی

استاد: سرکار خانم اسلامی

ثبت نام به پایان رسیده است

هزینه: 600000 ریال

 • تعداد جلسات: 2
 • تعداد ساعات: 6
 • ساعت: 17 الی 20
 • حد نصاب: 15 الی 35
 • تاریخ شروع: چهارشنبه ۴ تیر ۹۹
 • تاریخ خاتمه: پنجشنبه ۵ تیر ۹۹
 • روزهای برگزاری: چهارشنبه 4 و پنج شنبه 5 تیر 1399

مشاهده سرفصل ها

معرفی بازارها ،ابزار و فرآیندهای معاملاتی بورس کالا ( دارای 3 امتیاز تمدید )

استاد: دکتر مهدی حاجی غلام سریزدی

ثبت نام به پایان رسیده است

هزینه: 1000000 ریال

 • تعداد جلسات: 1
 • تعداد ساعات: 5
 • ساعت:
 • حد نصاب: 15 الی 35
 • تاریخ شروع: پنجشنبه ۱۲ دی ۹۸
 • تاریخ خاتمه: پنجشنبه ۱۲ دی ۹۸
 • روزهای برگزاری: پنجشنبه 12 دی ماه

مشاهده سرفصل ها

تحلیل بنیادی سطح 2 ( 10 امتیاز تمدید)

استاد: دکترمحمود پاکباز

ثبت نام به پایان رسیده است

هزینه: 7500000 ریال

 • تعداد جلسات: 1
 • تعداد ساعات: 1
 • ساعت:
 • حد نصاب: 15 الی 35
 • تاریخ شروع: چهارشنبه ۲۰ آذر ۹۸
 • تاریخ خاتمه: چهارشنبه ۲۰ آذر ۹۸
 • روزهای برگزاری:

مشاهده سرفصل ها

تحلیل تکنیکال سطح2 ( 5 امتیاز تمدید)

استاد: دکترمحمود پاکباز

ثبت نام به پایان رسیده است

هزینه: 5500000 ریال

 • تعداد جلسات: 8
 • تعداد ساعات: 16
 • ساعت: 15 الی 17
 • حد نصاب: 15 الی 20
 • تاریخ شروع: سه شنبه ۱۵ بهمن ۹۸
 • تاریخ خاتمه: سه شنبه ۲۶ فروردین ۹۹
 • روزهای برگزاری: سه شنبه هر هفته شماره تلفن جهت هماهنگی : 35281858-035

مشاهده سرفصل ها

تحلیل بنیادی سطح 1

استاد: دکتر غلامرضا عسکرزاده

ثبت نام به پایان رسیده است

هزینه: 4000000 ریال

 • تعداد جلسات: 8
 • تعداد ساعات: 2
 • ساعت: 16 الی 18 شماره تلفن جهت هماهنگی : 35281858-035
 • حد نصاب: 15 الی 20
 • تاریخ شروع: شنبه ۱۹ بهمن ۹۸
 • تاریخ خاتمه: شنبه ۱۶ فروردین ۹۹
 • روزهای برگزاری: شنبه هر هفته تلفن جهت هماهنگی : 35281858 -035

مشاهده سرفصل ها

تحلیل تکنیکال سطح 1

استاد: دکتر محمود پاکباز

ثبت نام به پایان رسیده است

هزینه: 4000000 ریال

 • تعداد جلسات: 8
 • تعداد ساعات: 2
 • ساعت: 15 الی 17
 • حد نصاب: 15 الی 20
 • تاریخ شروع: چهارشنبه ۱۶ بهمن ۹۸
 • تاریخ خاتمه: سه شنبه ۲۶ فروردین ۹۹
 • روزهای برگزاری: چهار شنبه هر هفته شماره تلفن جهت هماهنگی :35281858-035

مشاهده سرفصل ها

تجزیه و تحلیل صورت های مالی

استاد: دکتر مهدی ناظمی

ثبت نام به پایان رسیده است

هزینه: 3000000 ریال

 • تعداد جلسات: 1
 • تعداد ساعات: 1
 • ساعت:
 • حد نصاب: 15 الی 35
 • تاریخ شروع: چهارشنبه ۲۰ آذر ۹۸
 • تاریخ خاتمه: یکشنبه ۱ دی ۹۸
 • روزهای برگزاری:

مشاهده سرفصل ها