کلاس های آموزشی

تقویم کلاس های آموزشی

کار با سامانه معاملات آفلاین و آنلاین (غیر حضوری)


اطلاعات بیشتر

استاد: سرکار خانم اسلامی

هزینه: 0 ریال

تعداد جلسات: 1

تعداد ساعات: 1

ساعت: 10 الی 11

حد نصاب: 15

ظرفیت: 35

تاریخ شروع: دوشنبه ۲۹ اردیبهشت

تاریخ خاتمه: دوشنبه ۲۹ اردیبهشت

روزهای برگزاری:

سرفصل دوره کار با سامانه های معاملاتی:

 انواع روشهای انجام معامله شامل:
روش حضوری
روش اینترنتی یا آفلاین
روش برخط یا آنلاین
آموزش کار با سامانه معاملاتی آفلاین شرکت کارگزاری ایساتیس پویا
آموزش کار با سامانه معاملات برخط(آنلاین پلاس) شرکت کارگزاری ایساتیس پویا