کلاس های آموزشی

تقویم کلاس های آموزشی

تجزیه و تحلیل صورت های مالی


اطلاعات بیشتر

استاد: دکتر مهدی ناظمی

هزینه: 3000000 ریال

تعداد جلسات: 1

تعداد ساعات: 1

ساعت:

حد نصاب: 15

ظرفیت: 35

تاریخ شروع: چهارشنبه ۲۰ آذر

تاریخ خاتمه: یکشنبه ۱ دی

روزهای برگزاری:

لطفا با شماره ی 035-35220459 داخلی 121 تماس حاصل فرمایید