کلاس های آموزشی

تقویم کلاس های آموزشی

مبانی و مفاهیم سرمایه گذاری در بورس


اطلاعات بیشتر

استاد: آقای سعید شبیری

هزینه: 0 ریال

تعداد جلسات: 1

تعداد ساعات: 3

ساعت: 15:00 الی 18:00

حد نصاب: 60

ظرفیت: 1

تاریخ شروع: سه شنبه ۴ آذر

تاریخ خاتمه: سه شنبه ۴ آذر

روزهای برگزاری: سه شنبه

.....