کلاس های آموزشی

تقویم کلاس های آموزشی

فهم و تجزیه و تحلیل صورت های مالی (غیرحضوری)


اطلاعات بیشتر

استاد: دکتر مهدی ناظمی

هزینه: 6000000 ریال

تعداد جلسات: 6

تعداد ساعات: 12

ساعت: 18 الی 20

حد نصاب: 15

ظرفیت: 70

تاریخ شروع: دوشنبه ۲۴ خرداد

تاریخ خاتمه: سه شنبه ۸ تیر

روزهای برگزاری: دوشنبه 24 خرداد- دوشنبه 31 خرداد - سه شنبه 1 تیر - چهارشنبه 2 تیر - دوشنبه 7تیر - سه شنبه 8تیر

1-تعاریف، مفاهیم و عناصر تشکیل دهنده صورت‌هاي مالی
2-سازوکارهای‌هاي گزارشگري مالي
3-درك ترازنامه
4-درك صورت سود و زيان
5-درك صورت جريان وجه نقد
6-درک صورت سود و زیان جامع
7-نگاهی به استاندارهای حسابداری ایران
8-مدیریت و کیفیت سود
9-تكنيك‌هاي مقدماتی تجزيه تحليل صورتهای مالي(نسبت‌هاي مالی)