کلاس های آموزشی

تقویم کلاس های آموزشی

ساز و کار عملیاتی معاملات در بورس انرژی(غیرحضوری)


اطلاعات بیشتر

استاد: جناب آقای کریم سلیمی

هزینه: 2000000 ریال

تعداد جلسات: 2

تعداد ساعات: 5

ساعت: 18 الی 20:30

حد نصاب: 15

ظرفیت: 70

تاریخ شروع: شنبه ۵ تیر

تاریخ خاتمه: یکشنبه ۶ تیر

روزهای برگزاری: شنبه 5 تیر و یکشنبه 6 تیر

ساز وکار عملیاتی بورس انرژی
مبانی تاسیس بورس انرژی
نحوه گرفتن کد بورسی
رینگ های مختلف بورس انرژی
ابزارهای مالی مورد معامله در بورس انرژی
نحوه انجام معاملات
تسویه و پایاپای در بورس انرژی