کلاس های آموزشی

تقویم کلاس های آموزشی

تحلیل تکنیکال سطح2 ( 5 امتیاز تمدید)


اطلاعات بیشتر

استاد: دکترمحمود پاکباز

هزینه: 5500000 ریال

تعداد جلسات: 8

تعداد ساعات: 16

ساعت: 15 الی 17

حد نصاب: 15

ظرفیت: 20

تاریخ شروع: سه شنبه ۱۵ بهمن

تاریخ خاتمه: سه شنبه ۲۶ فروردین

روزهای برگزاری: سه شنبه هر هفته شماره تلفن جهت هماهنگی : 35281858-035

 • الگوهای هارمونیک
 • ابزارهای فیبوناچی ( RET, EXT, ATP )
 • مفهوم PRZ و همپوشانی نسبتهای فیبوناچی
 • معرفی الگوی هارمونیک AB=CD ، Gartley  ، BAT ،  Butterfly ، Crab ، Shark
 • الگوهای دیگر نظیر Wolfe Wave ، 0-5 و
 • کاربرد الگوهای هارمونیک در استراتژی معامله گری
 • ترکیب الگوهای هارمونیک با باندهای انحراف معیار
 • امواج الیوت
 • تئوری داو
 • اساس امواج الیوت
 • خصوصیات امواج الیوت
 • الگوهای هارمونیک در الیوت