کلاس های آموزشی

تقویم کلاس های آموزشی

روشهای تأمین مالی در بازار سرمایه و آشنایی با قراردادهای futures & Options


اطلاعات بیشتر

استاد: فهیمه اسلامی کلانتری

هزینه: 2500000 ریال

تعداد جلسات: 5

تعداد ساعات: 10

ساعت: 18:30 الی 20:30

حد نصاب: 15

ظرفیت: 80

تاریخ شروع: دوشنبه ۴ مرداد

تاریخ خاتمه: دوشنبه ۱۸ مرداد

روزهای برگزاری: دوشنبه و چهارشنبه

-تامین مالی و روش های آن  
-نحوه ثبت و انتشار اوراق بهادار سرمایه ای
-انواع اوراق بدهی قابل انتشار در ایران(اجاره،مرابحه،مشارکت،...)
-انواع صندوق های تأمین مالی(پروژه، زمین و ساختمان، جسورانه،...)
-آشنایی با قرارداد های آتی
-آشنایی با قراردادهای اختیار معامله