کلاس های آموزشی

تقویم کلاس های آموزشی

تحلیل بنیادی سطح 2 ( 10 امتیاز تمدید)


اطلاعات بیشتر

استاد: دکترمحمود پاکباز

هزینه: 7500000 ریال

تعداد جلسات: 1

تعداد ساعات: 1

ساعت:

حد نصاب: 15

ظرفیت: 35

تاریخ شروع: چهارشنبه ۲۰ آذر

تاریخ خاتمه: چهارشنبه ۲۰ آذر

روزهای برگزاری:

  • تجزیه و تحلیل کلان اقتصادی
  • اصول تحلیل بنیادی در بازار سهام
  • حوه تجزیه و تحلیل کمی و کیفی
  • مدل سازی مالی در اکسل ویژه تحلیل بنیادی
  • بررسی راهنما های افزایش سرمایه و محاسبه قیمت سهام
  • محاسبه و پیش بینی سود و زیان برای انواع شرکت های سهامی
  • انواعEPS و نحوه کیفیت سنجی آن
  • تجزیه و تحلیل صورت های مالی براساس روش های متداول وتخصصی