شماره حساب های شرکت

شماره حساب های شرکت

رديف بانك شماره حساب شماره شبا
1 بانك ملت شعبه بلوار جمهوري اسلامي 4286652710 IR270120000000004286652710
2 تجارت شعبه مديريت 2073071111 IR960180000000002073071111
3 سامان شعبه بلوار جمهوري اسلامي 9542-40-810600-1 IR620560954204000810600001
4 صادرات شعبه صنعتي 0101045934009 IR640190000000101045934009
5 ملي شعبه غدير يزد 0102569529003 IR180170000000102569529003
6 ملي شعبه بورس و اوراق بهادار 0108288363008 IR040170000000108288363008
7 ملت شعبه چهار راه شهدا يزد 2074207417 IR020120000000002074207417
8 بانك ملت شعبه برج آنا كيش 5307410118 IR580120000000005307410118
9 سپه شعبه صنعتي 1891800106402 IR810150000001891800106402
10 رفاه شعبه تره بار صادقيه 199870810 IR410130100000000199870810
11 بانک شهر 10035220458 IR560610000000010035220458
12 صادرات شماره کارت 6037-6919-9008-5789
13 پست بانک شعبه مطهری - یزد 1000157553156 IR030210000001000157553156
14 ایران زمین شعبه بلوارجمهوری اسلامی - یزد 2710119605151 IR550690271001100960515001
15 پارسیان شعبه بلوارجمهوری اسلامی - یزد 201-373387-601 IR590540210420100373387601
16 کارآفرین - یزد 01213141516 IR430530000000121314151612
17 گردشگری 1351-71-5220458-1 IR980640135100715220458001
18 اقتصاد نوین 3731-2-6328280-2 IR040550373100206328280002
19 مهر ایران - شعبه مرکزی 1-99100100-11-7601 IR130600760101199100100001
20 پاسارگاد 3002.110.14881488.2 IR220570300211014881488002
رديف بانك شماره حساب شماره شبا
1 صادرات شعبه صنعتي 0107758454006 IR420190000000107758454006
2 ملت شعبه چهارراه شهدا يزد 3354744469 IR510120000000003354744469
3 صنعت و معدن شعبه بلوار جمهوري اسلامي 0100043171006 IR280110000000100043171006
4 تجارت شعبه مديريت 2073078760 IR860180000000002073078760
5 كشاورزي شعبه جمهوري يزد 574268261 IR320160000000000574268261
6 بانک سپه شعبه صنعتی 01891800147201 IR400150000001891800147201
رديف بانك شماره حساب شماره شبا
1 بانک ملت شعبه بورس کالا کد 62117 4073368250 IR640120000000004073368250
آیا نیاز به توضیحات بیشتر در خصوص خدمات ارائه شده در کارگزاری دارید؟

کارشناسان ما آماده پاسخگویی به سوالات شما هستند.