مجوزهای شرکت

مجوزهای اخذ شده از سازمان بورس و اوراق بهادار

رديف مجوز شماره تاریخ
1 بورس اوراق بهادار 110/10497 1384/12/24
2 مجوز صندوق سرمايه گذاري 121/97731 1388/11/28
3 مجوز فرابورس 121/108076 1389/03/11
4 فرآورده هاي نفت و پتروشيمي 121/142761 1390/03/24
5 مجوز مشاور پذيرش در بورس اوراق بهادار و فرابورس 66502/121 1390/05/11
6 معاملات آتي در بورس كالا 172773/121 1390/12/24
7 مجوز رينگ فلزات 121/284981 1393/07/01
8 اتاق معاملات 58383/130 1394/05/19
9 دریافت سفارش های تلفنی با استفاده از مرکز تماس 121/5664 1394/10/23
10 معامله گواهی سپرده کالای محصولات فلزی در بورس کالا 121/16714 1395/06/03
11 معامله گواهی سپرده کالای محصولات پتروشیمی در بورس کالا 121/16714 1395/06/03
12 معامله گواهی سپرده کالای محصولات کشاورزی در بورس کالا 121/16715 1395/06/03
13 معامله گواهی سپرده کالای محصولات سیمان در بورس کالا 121/116726 1395/06/03
14 مجوز مشاور پذيرش در بورس كالا 121/45066 1396/09/22
15 معاملات برخط آنلاین 121/42634 1396/08/17
16 مجوز آموزش 97/93618 1397/05/17
17 مجوز سبدگردانی 11602 1397/06/18
آیا نیاز به توضیحات بیشتر در خصوص خدمات ارائه شده در کارگزاری دارید؟

کارشناسان ما آماده پاسخگویی به سوالات شما هستند.