جزئیات خبر

دوره روشهای مدرن تامین مالی پروژه های شهرداری

دوره روشهای مدرن تامین مالی پروژه های شهرداری 

دوره روشهای مدرن تامین مالی پروژه های شهرداری  با حضور مدیران و کارشناسان مالی شهرداری استان یزد توسط کارشناسان کارگزاری ایساتیس پویا برگزار شد .

آیا نیاز به توضیحات بیشتر در خصوص خدمات ارائه شده در کارگزاری دارید؟

کارشناسان ما آماده پاسخگویی به سوالات شما هستند.